ராமன் ஏக பத்தினி விரதன் அல்லன் ஏகப்பட்ட பத்தினிகள் விரதன் – II

ராமன் ஏக பத்தினி விரதன் அல்லன் ஏகப்பட்ட பத்தினிகள் விரதன் – II

தமிழ் ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், பேச்சார்கள், பகுத்தறிவுவாதிகள், நாத்திகப்போர்வை சித்தாந்திகள், இந்துவிரோதிகள் இத்யாதி கூட்டங்களுக்கு இப்பொழுதுமே மூலங்களைப் படிக்கவேண்டும் என்ற எண்ணமே கிடையாது. அப்படியே சிலர் படித்து உண்மையறிந்தாலும் தமது நிலை, பதவி, பிழைப்பு, அல்லது கிடைக்கும் சலுகைகள், அனுபவிப்புகள் முதலியன போய்விடும் என்ற ஏக்கத்தில் மேலும் பொய்களைப் பரப்ப முனைந்துவிடுகிறார்கள்.

பெரியார் சொன்னார், அம்பேத்கார் எழுதியுள்ளார் என்று போட்டுவிட்டால், யாரும் அதைக் கேட்கக்கூடாது அல்லது அதுதான் நிலைநிறுத்தப்பட்ட உண்மை என்ற ரீதியில் பொய்களின்மீது பொய்களை அடுக்கி, கட்டுக்கதைகளை புனைந்து பெருக்கிக் கொண்டேயிருக்கிறார்கள். ராமாயணம்-மகாபாரதம் என்று வரும்போது, “கிரிடிகல் எடிஷன்” அதாவது மூலங்களை சரிபார்த்து, மூலம் இவ்வாரு தான் இருந்திருக்க வேண்டும், மற்ற பாடல்கள் ஒவ்வாதவை, இடைசெருகல்கள் என்று பரிசோதிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ஆனால், இந்த விமர்சகர்கள் அவற்றைப் படிப்பதில்லை.

ராமன் ஏக பத்தினி விரதன் புருடா தோன்றியவிதம்: அம்பேத்கர் இந்துமதத்தை குறைகூறவேண்டும் என்ற நிலையில் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டவர். இருப்பினும் அவர், அவர் காலத்தில் உள்ள புத்தகங்களை நிறையப் படித்தவர். ஆகையால் தமது அராய்ச்சி-பாரபட்ச முறையில் மறைப்பதை மறைத்து இந்த “ராமன் மற்றும் கிருஷ்ணனைப் பற்றியப் புதிர்கள்” எழுதியிருக்கிறார். அதனால்தான் அவர் அதில் பலவற்றை அடித்தும், திருத்தியும் எழுதியுள்ளார். பௌத்த ராமாயணத்தை வைத்துக் கொண்டு விமர்சிக்க ஆரம்பித்தார். ஆனல், வால்மீகி ராமாயணம் தான் மேற்கோள் காட்டியாக வேண்டும், ஏனெனில் முதலில் ஜைனர்கள், பிறகு அதே முறையில் “காப்பி”யடித்தே ஒரு மதத்தை உருவாக்கிய பௌத்தர்களும் அதே முறையில் ஒரு ராமாயணத்தை எழுதினார்கள். மேலும் “உத்தரகாண்டம்” என்பது வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லை என்பது எல்லொருக்கும் தெரிந்த விஷயம். அது பிற்பாடு, பலரால் எழுதி நுழைக்கப்பட்ட இடைச் செருகல் என்பதும் அனைவரும் அறிந்ததே. இதனால்தான், அம்பேத்கர் உண்மையினை அறிந்தும், சித்தாந்த ரீதியில் அதிலும் பௌத்தத்தைத் தழுவ வேண்டும் என்ற நிலையில் இவ்வாறு விமர்சித்திருக்கலாம். ஆனால், அதனை சரித்திர உண்மை போல, நாத்திக அரைவேக்காடுகள் தங்களது எழுத்துகளில் எழுத்தாளுவது தான் வேடிக்கை.

அம்பேத்கர் அதனல்தான் தனது இட்டுக்கட்டிய “ஏகபத்த்னி” கட்டுக்கதைக்கு இந்த உத்தரக் காண்டத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார். அதிலும் 42வது சர்க்கத்தின் 27வது வரியை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு மிகவும் தவறான பொருளையேற்றி எழுதுகிறார்.

“Zenana” என்ற ஆங்கில வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தி, அத்தகைய கட்டுக்கதையை புனைகிறார். இதோ அந்த 27-28 வரிகள்:

पूर्वहे ध्र्म्कर्यणि क्र्तवा धेमेण शेषम्| दिवासभागर्धमन्तो: पुर्गठोआबावत||

सिटापी डेटापी दैव्कार्याणि क्र्तवा पौवहिलकणी वेई| श्र्स्रुणामक्रोत पूजाम सर्वसममविषेष्यते||

(Uttara kaanda, sarga.42, lines.27-28).

பூர்வே தர்மகார்யாணி கிருத்வா தர்மேன ஸேஷம்| திவஸபாகார்தமந்தஹபுரகதோஆ பவத||

சீதாபி தேவகார்யாணி கிருத்வா பௌர்வாஹிகானி வை| ஸ்ருஸ்ருணாமகரோத் பூஜாம் ஸர்வார்ஸமவிஷேஷியதஹ||

நாளின் முந்தையப் பகுதியை தர்மகாரியங்களுக்கு பயன்படுத்தி, மற்ற பாதி பகுதியை அந்தபுரத்தில் கழித்தான் (வரி.27).

சீதையும் அதே மாதிரி, நாளின் முந்தையப் பகுதியில் தர்மகாரியங்கள் செய்து, தனது மாமியார்களிடம் எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் அவர்களுக்காக மரியாதையுடன் காத்துகொண்டிருந்தாள் (வரி.28).

அதற்குப் பிறகுதான், தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு ராமனுடன் செல்கிறாள் (வரி.29).

“அந்தபுரத்திற்கு” தனது மனைவியுடன் சென்றான் என்பதை, ஏதோ அந்தபுரத்தில் மேலும் பெண்கள் உள்ளது மாதிரி எழுதியுள்ளது அவருடைய தகுதிக்கேக் கேவலமானது. அதனால்தான், மனசாட்சி குத்தியதுபோலும் – தனது பதிப்பில் சேர்க்காமல்விட்டது / அட்டவணையில் காணப்படாமலிருந்தது, அடித்துத் திருத்தி எழுதியன முதலியவை.

வால்மீகி ராமனை “பெண்களுடைய மனிதர்களில் யுவராஜா” என்று கூறியதாகக் குறிப்பிகிறார் (ப.330). அதை எடுத்துக் கொண்டு, அவனும் “அதே மாதிரி ஒரு மனிதனாக பெண்களுக்குரியவனக இருந்தான்” என்று மொழி பெயர்த்தால்கூட பரவில்லை, ஆனால், “பல பெண்களுடன் இருந்தான்” என்றெல்லாம் மொழிபெயர்த்து இருக்கிறார்.

கட்டுக்கதைகளினின்றே இத்தகைய காட்டுக்கதை புனைந்து, பிறகு ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ளதை, தமிழில் அரைவேக்காட்டுத் தனமாக மொழிபெயர்த்து, அந்த மொழிபெயர்ப்புடன், தமது கேவலமான சரக்கையும் சேர்த்துக் கொண்டு, இப்படி எழுதினால், யார் இதை ஏற்றுக் கொள்வர்கள்?

ஆகையால்தான் இவர்களது புலமை, அறிவுத்திறன், ஆராய்ச்சித் திறன், இத்தகைய குறுகிய வட்டங்களிலேயே இருந்துவருகிறது. இங்கு சொல்லவே வேண்டாம், இத்தகைய அசிங்கமான விமர்சனங்கள் முதலியவற்றைச் செய்தால், ஒருவரையொருவர் புகழ்ந்து கொள்ளலாம். கட்சி தொடர்பு இருந்தால் அரசுசார்பில் உள்ள நிறுவனங்களில், வாரியங்களில், குழுக்களில் சாகும் வரை ஏதாவது பதவி கிடைத்துக் கொண்டேயிருக்கும் என்ற நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு உண்மையில் மூலங்களைப் படித்து எழுத வேண்டும் என்ற எண்ணமே வராது. ஒருவேலை அப்படி அத்தகைய மூல நூலை எடுத்துப் பார்த்திருப்பார்களா என்பது அவர்களுடைய போலித் தனமான, சம்பந்தமே இல்லாத, பேத்தலான எழுத்துகளினின்றே புலப்படுகிறது.

சமஸ்கிருதத்தையும் தெரிந்து கொள்ளாமல், மூலங்களைப் படிக்காமல், மற்றவர்கள் இப்படி சொன்னார்-எழுதியுள்ளார் என்று தவறாக உள்ளவற்றை, உண்மையாகக் கொண்டு, அந்த தவறான விசயங்களை வளர்த்து பிரச்சாரம் செய்வதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. விசயம் தெரிந்தவர்கள், மூலங்களைப் படித்தவர்கள், என்ன இந்த ஆட்கள் இவ்வாளது கேவலமாக இருக்கிறார்கள், நெறிமுறையில்லாமல் எழுதிகிறார்கள் என்றுதான் நினைத்துக் கொள்வார்கள்.

Advertisements

குறிச்சொற்கள்: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ஒரு பதில் to “ராமன் ஏக பத்தினி விரதன் அல்லன் ஏகப்பட்ட பத்தினிகள் விரதன் – II”

 1. Brahmallahchrist Says:

  As mentioned, these guys do not read the primary sources.

  They do not want to ready primary sources.

  Even if they reead, they are not worried about the contents and facxts, as they know the audience available that is not worried about any evidence.

  with rhetoric they excite and with exiutement, they conduct meetings, conferences and seminars.

  All would be honoured in the same pattern –

  A would institute one hounour in the name of B to honour C.

  B would institute one hounour in the name of C to honour D.

  C would institute one hounour in the name of D to honour E.

  D would institute one hounour in the name of E to honour F.

  An\d this would go around as “merry-go-round”!

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s


%d bloggers like this: